Koliko novca se može “legalno” preneti preko granice?

Sajt PošaljiNovac svojim čitaocima pruža uvid o velikom broju mogućih načina da prenesu novčana sredstva svojim najbližima, ali jedan od načina koji ne sme biti zapostavljen jeste fizički unos novca u zemlju. U ovom blog postu pružićemo sve potrebne informacije o ovoj temi, pomoći vam da donesete najbolju odluku koliko “fizičkog” novca da ponesete sa sobom, i na taj način izbegnete neprijatnosti i probleme sa zakonom.

Najvažnija informacija svakako jeste iznos gotovine koji je fizičkim licima dozvoljen da unesu u Srbiju prilikom prelaska granice. Imajte na umu da se pod gotovinom podrazumevaju i čekovi, menice, kao i na zlatnici i predmeti od zlata. Za sve ljude koji dolaze u Republiku Srbiju, unošenje novca je slobodno, ali je neophodno prijaviti svako unošenje novca čija vrednost prelazi iznos od 10.000 evra. Prijava se podnosi u Upravi carina na graničnom prelazu uz koju je potrebna potvrda o podizanju novca sa sopstevenog računa u inostranstvu ili potvrdu o zameni novca od banke gde je novac zamenjen.

Ko sve mora da prijavi iznos koji nosi sa sobom:

  • Rezidenti – domaći državljani koji žive i rade u Srbiji
  • Domaći državljani koji žive i rade u inostranstvu
  • Strani državljani

U slučaju da sa sobom nosite više od 10.000 evra, potrebno je da popunite Obrazac prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice koji je dostupan svakom licu (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje). Bitno je napomenuti da se na iznos od preko 10.000 evra ne plaća nikakav dodatni porez već se zahteva od prenosioca potvrda o tome kako je došao do toga iznosa. Takođe treba voditi računa da iznos od 10.000 evra predstavlja ukupnu vrednost sredstava koje fizičko lice prenosi, a pored deviza to obuhvata i dinare, čekove i druge hartije od vrednosti.

Šta kaže zakon:

Svi koji prenose novac čija vrednost premašuje 10.000 evra, a slučajno ili namerno ne prijave taj novac na carini, time krše Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. U tom slučaju devize se privremeno oduzimaju i predaju prekršajnom sudu, koji najčešće kažnjava fizička lica novčanom kaznom i trajnim oduzimanjem novca koji se direktno sliva u državni budžet, naravno ukoliko građanin koji prenosi sredstva ne uspe da obezbedi odgovarajuću potvrdu.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da prenos sredstava preko granice u iznosu većem od dozvoljenog za običnog građanina predstavlja dodatno opterećenje. Potrebno je da se sredstva prijave na granici, da se obezbedi dokaz o poreklu tih sredstava, a čak se dolazi u opasnost da se ostane bez sredstava ukoliko se ne obezbede sva potrebna dokumenta. Upravo iz tog razloga naša preporuka je, da za iznose veće od 10.000 evra koje biste želeli da unesete u Srbiju, izaberete jednog od provajdera za prenos novca sa našeg sajta, i pošaljete novac na odredište bez brige da li kršite zakon prilikom prelaska granice. Naravno, i za manje iznose savetujemo da uporedite troškove i brzinu slanja preko provajdera i odlučite se za opciju koja je najisplativija i koja nosi najmanje rizika.

admin_posaljinovac
Pošalji novac
Logo
Uporedi provajdere
  • Total (0)
Uporedi
0
Ninja Silhouette 9 hours ago

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a